Nasz Dom

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Słupiec jest placówką zapewniającą kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku.

Jest przeznaczony dla kobiet i mężczyzn przewlekle, somatycznie chorych. Spełnia wymagane standardy, określone Rozporządzeniem Ministra polityki Społecznej. Zlikwidowanie barier architektonicznych, w tym zamontowanie windy, umożliwia 80-ciu osobom swobodne poruszanie się po dobrze zagospodarowanym terenie, jak również dojazd i dojście do pozostałych budynków.

Posiada dobre warunki mieszkalne zarówno w pokojach jedno- jak i 2- 3-osobowych. Gabinety terapii zajęciowej umożliwiają mieszkańcom aktywne spędzanie czasu. Profesjonalną opiekę zapewniają personel medyczno - rehabilitacyjny oraz zespół opiekuńczo-terapeutyczny, a panie kucharki dbają o smaczne i zdrowe posiłki. Mieszkańcy korzystają z imprez integracyjnych z innymi DPS-ami oraz podtrzymują swoją sprawność poprzez uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych.

Opracowanie: HELP w oparciu o system Joomla! i szablon JOOMSPIRIT