Nowy oddział MAK

Uroczyste oddanie nowego obiektu - oddział Mak dla mieszkańców DPS-u. Imprezę zaszczycili zaproszeni goście i samorządowcy powiatu kłodzkiego min. starosta Kłodzka M. Awiżeń, M. Skrzypczyk- Jędrzejewska, którzy wraz z panią dyrektor E. Bogusiewicz przęcieli wstęgę do nowej placówki. Spotkanie uwieńczył tort z wizerunkiem nowootwartego obiektu. Mieszkańcu oddziału Mak podziękowali za tak dobre warunki bytowe.

"Bar Bartosz" Czechy

Sezon rozpoczęty i pierwsza wycieczka na życzenie mieszkańców zaliczona. Byliśmy w Czechach w barze u "Bartosza", nasi mieszkańcy degustowali dania naszych sąsiadów zza granicy.

Nasza Wielkanoc

Kto mógł uczestniczył w "Spotkaniu Wielkanocnym", stół zastawiony był kolorowymi produktami w koszykach. Grupa artystyczna przedstawiła inscenizację wielkanocną, ks. prałat poświęcił koszyczki z produktami no i oczywiście na koniec były życzenia przy dzieleniu się jajkiem.

Sztuka teatralna "Moralność Pani Dulskiej".

Nie dowiary! W naszm DPS-ie została wystawiona sztuka teatralna " Moralność Pani Dulskiej". Frekwencja dopisała, nasi podopieczni byli przejęci i zaszczyceni. Młodzież z Liceum im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie przedstawiła sztukę po mistrzowsku, oczarowała strojami i scenerią.

Walentynki z DPS Podzamek

Walentynki - mieszkańcy lubią to święto, u nas był słodki poczęstunek, wiersze i inscenizacje o miłości oraz występ zespołu "Podzamek Boys".

"Dzień Chorego"

Stało się tradycją, że corocznie w "Dzień Chorego" delegacja złożona z Rady Mieszkańców i pracowników terapii zajęciowej oraz ko odwiedziła mieszkańców leżących w łóżkach, którzy nie biorą udziału w imprezach i aktywnym życiu DPS-u.

Opracowanie: HELP w oparciu o system Joomla! i szablon JOOMSPIRIT