Historia

Geneza powstania naszego Domu związana jest z 1793 rokiem. W owym czasie baron von Hemm sprzedał wszystkie swoje majątki wraz ze wsią Ścinawką Dolną hrabiemu Antoniemu Aleksandrowi von Magnis, którego potomkowie byli właścicielami wsi do końca II wojny światowej. Wysoko urodzonym hrabiankom, dwóm siostrom Annie i Zofii von Magnis, wieś zawdzięcza wybudowanie sierocińca oraz szpitala pod wezwaniem św. Józefa – obecnie Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Szpital wraz z sierocińcem został przekazany siostrą zakonnym, które sprawowały nad nim pieczę. Po wojnie niemieckie siostry zakonne zostały wysiedlone zarówno ze szpitala św. Józefa, jak i z sierocińca św. Anioła Stróża. Szpital przejęły władze państwowe, przekształcając w Dom Pomocy Społecznej dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, który obsługiwany był i jest nadal przez osoby świeckie.

Opracowanie: HELP w oparciu o system Joomla! i szablon JOOMSPIRIT