Nowy oddział MAK

Uroczyste oddanie nowego obiektu - oddział Mak dla mieszkańców DPS-u. Imprezę zaszczycili zaproszeni goście i samorządowcy powiatu kłodzkiego min. starosta Kłodzka M. Awiżeń, M. Skrzypczyk- Jędrzejewska, którzy wraz z panią dyrektor E. Bogusiewicz przęcieli wstęgę do nowej placówki. Spotkanie uwieńczył tort z wizerunkiem nowootwartego obiektu. Mieszkańcu oddziału Mak podziękowali za tak dobre warunki bytowe.

Opracowanie: HELP w oparciu o system Joomla! i szablon JOOMSPIRIT